Jesteśmy autoryzowanym partnerem rozwiązań firmy ESET dla domu i biznesu

O  popularności  aplikacji  ESET  w  Polsce  świadczyć  mogą,  m.in.  tytuły  Produktów  Roku  magazynu  IT  Professional  przyznane  pięć  razy  z  rzędu  (ostatnia w roku 2016) oraz nagroda przyznana przez  czytelników  magazynów  CRN  i  Vademecum   VAR-ów   i   Integratorów   dla   Producenta rozwiązań ochronnych 2014, 2015 i 2016. Spółka  ESET  ma  swoją  siedzibę  w  Bratysławie  na  Słowacji,  a  jej  oddziały  zlokalizowane  są  w  San  Diego,  Singapurze,  Buenos  Aires  oraz  w  Pradze.  Od  czerwca  2008  roku  ESET  dysponuje  kra-kowskim  biurem  Research  &  Development, którego  jednym  z  zadań  jest  tworzenie  innowacyjnych   metod   i   narzędzi   zwalczających   coraz bardziej wyszukane zagrożenia.

Co w skrócie oferują produkty firmy ESET ?

Ochrona przed zagrożeniami
Produkty  ESET  dla  stacji  roboczych  zapewniają  ochronę  przed wirusami, spyware i innymi zagrożeniami internetowymi.  Ochronę  tę  zapewniają  moduły  odpowiedzialne  za  sprawdzanie  plików  na  komputerze,  poczty  elektronicznej  oraz  wszystkich  pobieranych  plików  i  przeglądanych  stron WWW.

ESET Live Grid
Optymalizacja    skanowania    działa    w    oparciu    o    tzw.    białe  listy  bezpiecznych  plików  oraz  w  oparciu  o  bazę  reputacji   plików,   umieszczoną   w   chmurze.   ESET   Live   Grid   rozpoznaje   pliki   na   twardym   dysku   użytkownika   i   sprawdza   ich   reputację   na   serwerach   producenta.   Im   więcej  bezpiecznych  plików  w  chmurze,  tym  mniej  plików  wymaga skanowania. Dwukierunkowy firewall (tylko ESET Endpoint Security)Zapobiega      nieautoryzowanym      próbom      dostępu      do      sieci     firmowej.     Zapewnia     skuteczną     ochronę     przed     włamaniami.   Umożliwia   zdefiniowanie   zaufanych   sieci,   powodując,   że   wszystkie   inne   sieci,   np.   publiczne   hot-spoty  Wi-Fi,  z  którymi  próbuje  połączyć  się  użytkownik,  są    domyślnie    traktowane    jako    połączenia    niezaufane    i bardziej restrykcyjnie chronione.

System zapobiegania włamaniom – HIPS (tylko dla Windows)
HIPS to funkcjonalność, dająca administratorowi olbrzymie możliwości  kontroli  aktywności  plików,  aplikacji  i  kluczy  rejestru.  Definiując  stosowne  reguły,  HIPS  pozwala  m.in.  monitorować   i   blokować   zmiany   w   kluczach   rejestru,   kluczach  umożliwiających  zmianę  właściwości  systemu,  a także śledzić zmiany w ważnych plikach (np. hosts)

Kontrola urządzeń
Funkcjonalność  kontroli  urządzeń  umożliwia  nadzorowanie wykorzystania określonych typów urządzeń na stacjach roboczych  w  firmie.  Dzięki  temu  administrator  może  za-blokować pojedynczym użytkownikom lub całym grupom, takie  urządzenia  jak:  dyski  zewnętrzne,  płyty  CD  i  DVD,  pendrive’y,  urządzenia  komunikacyjne  USB  (w  tym  modemy  GSM),  drukarki  USB,  urządzenia  podłączane  przez  Firewire   lub   Bluetooth   itd.   Istnieje   również   możliwość   ustalenia  białej  listy  określonych  nośników  wymiennych  w oparciu o ich producenta, model czy nawet numer ser yjny. Opcje dostępu obejmują całkowite blokowanie nośnika lub ograniczenie  dostępności  do  samego  odczytu  lub  do  odczytu i zapisu danych.

Kontrola treści (tylko ESET Endpoint Security)
Funkcjonalność  kontroli  treści  oznacza  przede  wszystkim  możliwość    kontroli    stron    WWW,    na    które    wchodzą    użytkownicy  sieci  firmowej.  Funkcjonalność  ta  pozwala zarządzać  dostępem  do  stron  WWW,  w  zależności  od  kategorii, w jakiej znajduje się dana strona. Administrator ma   do   dyspozycji   ponad   140   różnych   kategorii   stron   internetowych.    Polityki    filtrowania    stron    mogą    być    przydzielane   pojedynczym   użytkownikom,   jak   i   całym   grupom użytkowników

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami o produkcie ESET właśnie dla Was , zapraszamy do kontaktu z nami. Przygotujemy ofertę z której będziecie Państwo usatysfakcjonowani.

Przy kalkulacji cen stosujemy atrakcyjne rabaty dla szkół, urzędów, jednostek medycznych oraz dla klientów zmieniających produkt zabezpieczający innej firmy na rozwiązania ESET.

Powrót do oferty