Optymalizacja kosztów informatyki Twojej firmy

Powody stosowania outsourcingu ?

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest możliwość:

– redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
– uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
– zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
– uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
– uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
– podziału ryzyka,

i wiele, wiele innych …

 

Powrót do oferty